Banner

Banner

SELAMAT MEMBACA NOVEL NBKARA..SILA KLIK LOGO

SELAMAT MEMBACA NOVEL NBKARA..SILA KLIK LOGO
layarilah blog kami...
Kepada peminat novel yang ingin membaca novel karya penulis NBkara yang sudah diterbitkan dan bakal diterbitkan, sila layari blog www.nbkara.com


SUDAH BERADA DIPASARAN

Para pembaca boleh memesan buku tersebut melalui laman store kami di www.nbkara.net
Pembayaran boleh melalui ke account no.

Maybank Norhayati Berahim 164267408855
Maybank NBKARA 512026007663
Alliance bank account NBkara 120340010015114

Segala maklumat pembelian/transaksi perlu di e-mail kepada nbkara@yahoo.com atau nbkara_ofis@yahoo.com dan jangan lupakan sertakan alamat pembeli

atau dengan menggunakan wangpos/cek/kiriman wang yang dialamat kepada

D26-GB Jalan Prima Saujana 2/B
Taman Prima Saujana
43000 Kajang
Selangor

Semua penghantaraan di Semanjung adalah percuma.

Harga Sabah Sarawak harus mengikut harga Sabah/Sarawak. Penghantaraan adalah percuma.

layari www.nbkara.net untuk pesanan..


Related Posts with Thumbnails

Sunday, June 22, 2008

YANG HARUS KITA KONGSI BERSAMA

Suara Wanita Bukan Aurat
Oleh: Mohd Rumaizuddin Ghazali

Sebahagian orang berprasangka buruk terhadap golongan wanita. Mereka menganggap wanita sebagai sumber segala bencana dan fitnah. Jika terjadi sesuatu kejadian, mereka berkata bahawa perkara ini terjadi kerana wanita.Wanita merupakan sebab terjadinya penderitaan manusia sejak nabi Adam kerana wanitalah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang hingga dikeluarkannya dari syurga dan terjadilah penderitaan dan kesengsaraan ke atas dirinya dan diri kita sekarang. Anehnya, mereka mengemukakan dalil-dalil agama untuk menguatkan pendapatnya itu, yang kadang-kadang tidak sahih dan adakalanya sahih tetapi disalah ertikan dan difahami secara tidak benar. Umpamanya hadis-hadis yang berisi peringatan terhadap fitnah wanita dan hak-hak mereka.

Sebenarnya agama Islam adalah agama yang paling memuliakan wanita, memberi hak-hak yang secukupnya dan menyayanginya. Islam memuliakan wanita sebagai seorang manusia, ibu, isteri, anggota masyarakat dan warganegara. Nyata sekali bahawa wanita dan lelaki memiliki kesatuan asal, kediaman dan tempat kembali. Mereka semua memiliki hak sama untuk hidup dan kehormatan serta seluruh hak yang bertautan dengan hak hidup ini. Oleh kerana itu, darah, harta dan kehormatanm wanita harus dihormati, tidak boleh diperdaya dan dihinakan, tidak boleh diganggu-ganggu kerana mereka sebagai wanita.Itulah hak-hak yang sama-sama dimiliki oleh wanita dan lelaki.Tidak ada satu pun nas Islam baik al-Quran mahupun al-sunnah sahihah yang mengatakan bahawa wanita penyebab diusirnya laki-laki dari syurga dan menjadi penyebab penderitaan manusia seterusnya. Bahkan al-Quran menegaskan bahawa Adamlah orang yang pertama yang diminta untuk dipertanggungjawabkan. Namun, masih ramai yang merendahkan kaum wanita dengan cara mengurangi hak-haknya serta mengharamkannya dari apa-apa yang telah dibenarkan oleh syarak. Pahadal syariat Islam telah meletakkan wanita pada kedudukan yang sangat jelas dan tinggi iaitu sebagai seorang manusia, ibu, isteri dan anak perempuan.
Keistimewaan Islam ialah ia merupakan suatu sistem yang aktual, selalu sesuai dengan sifat naluri fitrah manusia, tidak berlawanan atau menyimpang dari watak-wataknya. Islam menyeru umat manusia memelihara dan mengembangkan fitrahnya sampai mencapai tingkat yang dicita-citakan. Namun dalam usaha pengembangan dan pemeliharaan ini, Islam tidak menghendaki manusia merubah kudrat dan fitrah dirinya kerana akan menimbulkan akibat buruk bagi kemanusiaan. Islam lebih percaya bahawa kebaikan kemanusiaan yang utuh lebih tepat dicapai dengan usaha yang seiring dengan fitrah iaitu setelah diasuh dan dibina sehingga terangkat pada taraf paling mulia dan baik. Dalam masalah lelaki dan wanitapun, Islam memberikan jalan-jalan yang seiring dengan fitrah masing-masing. Apabila Islam mempersamakan atau membedakan antara keduanya, hal ini berdasarkan persamaan dan perbezaan yang berdasarkan fitrah semata-mata. Perkara yang menyedihkan lagi, sikap merendahkan martabat wanita ini selalu dikaitkan dengan atas nama ajaran Islam padahal Islam bebas dari semua itu. Orang –orang yang bersikap demikian kerap menisbahkan pendapatnya dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis nabi. Nabi sendiri sentiasa mengambil pandangan daripada isteri-isteri baginda apabila berlaku sesuatu masalah. Pernah Rasulullah bermusyawarah dengan isterinya Ummu Salamah dalam urusan penting mengenai umat. Lalu Ummu Salamah mengemukakan pemikirannya dan Rasulullah pun menerimanya dengan rela dan sedar dan ternyata dalam pemikiran Ummu Salamah itu terdapat kebaikan dan berkat.Ada golongan yang menyebutkan bahawa wanita itu jelek segala-galanya dan segala kejelekan itu berpangkal dari wanita. Perkataan ini tidak boleh diterima sama sekali, ia bukan dari logika Islam dan bukan dari nas al-Quran mahupun hadis. Islam tidak pernah diskriminasi seperti itu. Ajaran al-Quran menyamakan kedudukan lelaki dan wanita, wanita beriman dengan lelaki beriman, wanita yang taat dengan lelaki yang taat, wanita yang benar dengan lelaki yang benar dan seterusnya.Salah satu isu yang sering ditimbulkan adalah suara wanita adalah aurat kerana itu wanita tidak boleh berkata-kata kepada lelaki selain suami dan mahramnya. Mereka menyebutkan bahawa suara wanita dengan tabiat yang merdu dapat menimbulkan fitnah dan membangkitkan syahwat. Padahal, al-Quran dan hadis merakamkan peristiwa yang memperbolehkan lelaki bertanya kepada isteri-isteri nabi dari balik tabir. Pertanyaan dari para sahabat itu sudah tentu memerlukan jawapan dari ister-isteri nabi. Mereka biasa memberi fatwa kepada orang yang meminta fatwa kepada mereka dan meriwayatkan hadis-hadis bagi orang yang ingin mengambil hadis mereka.Saidatina Aisyah merupakan seorang yang banyak memberi fatwa dan periwayat hadis terutama mengenai perkara rumahtangga Rasulullah dan hal-hal berkaitan dengan wanita.Para sahabat merujuk kepadanya apabila berlaku sesuatu kemusykilan dalam perkara tersebut. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada nabi dihadapan kaum lelaki. Ia tidak berasa keberatan melakukan hal tersebut dan nabi pun tidak melarangnya. Saidina Umar pernah ditegur dan disangkal pendapatnya oleh seorang wanita ketika Umar sedang berpidato di atas mimbar. Atas sanggahan itu, Umar tidak mengingkarinya, bahkan ia mengakui kesalahannya sendiri. Al-Quran juga merakamkan kisah seorang gadis muda, anak nabi Syuib yang berkata kepada Musa a.s. Firman Allah yang bermaksud : “ Sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikan kamu memberi minum ternakan kami.” (al-Qashash, ayat 25)Al-Quran juga menceritakan percakapan yang terjadi antara nabi Sulaiman a.s dengan Ratu Saba, serta percakapan sang Ratu dengan kaumnya yang lelaki. Perkara yang dilarang bagi wanita ialah melunakkan pembicaraan untuk menarik lelaki yang al-Quran istilahkan dengan al-khudhu bil-qaul (lunak dalam berbicara) seperti firman Allah yang bermaksud : “ Wahai isteri-isteri nabi, kamu sekelian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (al-Ahzab, ayat 32) Allah melarang cara berbicara yang boleh membangkitkan nafsu orang-orang yang hatinya “berpenyakit”. Namun, ia bukan bermakna Allah melarang semua percakapan wanita dengan setiap lelaki. Allah menyarankan dalam ayat di atas supaya bercakap dengan cara yang paling beradab dan bersopan.Orang-orang yang merendahkan wanita sering memahami hadis dengan salah. Hadis-hadis yang mereka sampaikan antara lain yang diriwayatkan Imam al-Bukhari bahawa nabi s.a.w, bersabda yang bermaksud : “ Tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi lelaki daripada fitnah wanita.”Kebanyakan orang memahami hadis ini dengan pengertian yang salah dengan mengertikan bahawa setiap wanita itu jelek dan merupakan azab, ancaman atau musibah yang ditimpakan manusia seperti ditmpa kemiskinan, -penyakit, kelaparan dan ketakutan. Mereka melupakan bahawa manusia sering diuji dengan kenikmatan lebih banyak daripada diuji dengan musibah. Firman Allah yang bermaksud : “ Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya.” (al-Anbiya’, ayat 35)Al-Quran juga menyebutkan harta dan anak-anak yang merupakan kenikmatan hidup dunia dan perhiasannya sebagai fitnah yang harus diwaspadai. Fitnah harta dan anak-anak itu ialah kadang-kadang harta dan anak-anak melalaikan manusia dari kewajipan kepada Tuhannya dan melupakan akhirat. Sebagaimana dikhautirkan manusia terfitnaholeh harta dan anak-anak, mereka juga dikhuatirkan terfitnah oleh wanita, terfitnah oleh isteri-isteri dari mengingati Allah dan menyibukkan mereka dengan kepentingan-kepentingan diri dan keluarga daripada kepentingan agama. Wanita-wanita itu menjadi fitnah apabila mereka menjadi alat untuk membangkitkan hawa nafsu dan syahwat. Perkara ini adalah suatu bahaya yang sangat besar kerana ia boleh menghancurkan akhlak, mengotori harga diri dan menjadikan keluarga berantakan dan masyarakat rosak. Peringatan untuk berhati-hati terhadap wanita disini seperti peringatan untuk berhati-hati terhadap kenikmatan harta, kemakmuran dan kesenangan hidup. Dalam konteks sekarang,para ulamak harus bersikap optimis kerana sebahagian besar wanita kini adalah rakan dan pengerak kepada pembangunan negara. Wanita kini bukan lagi mengurungkan diri di rumah tetapi berpatisipasi secara aktif dalam masyarakat. Oleh hal demikian, kenyataan dan pendapat mengenai isu wanita haruslah dilihat dalam bentuk realiti semasa, bukan mengembalikan mereka ke zaman yang mundur dan jahiliah sepertimana pendapat setengah ulamak yang mengharamkan wanita untuk memandu dan mengundi dalam pilihanraya seperti yang berlaku di sesetengah negara-negara Islam yang lain

0 comments: